ขายมอเตอร์ไซค์

ค้นหามอเตอร์ไซค์

ลงโฆษณาประกาศขายมอเตอร์ไซค์ของคุณกับเรา สะดวก รวดเร็ว ฟรี!

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย...

รายละเอียดรถมอเตอร์ไซค์

รายละเอียดอื่นๆ

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย...

รูปภาพรถมอเตอร์ไซค์

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพรถได้ถึง 20 ภาพใน 1 ครั้ง โดยขนาดไฟล์แต่ละรูปต้องมากกว่า 50KB แต่ไม่เกิน 3MB และไฟล์ JPG/PNG

หากต้องการจัดเรียงรูปภาพ คลิกลาก และ วาง ในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อจัดเรียงรูปภาพ

อัพโหลดวีดีโอ

วีดีโอจะต้องมีขนาดไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 25MB และมีความยาวไม่เกิน 1 นาที

ราคาขาย

ราคาขายที่เหมาะสม หรือ ราคาตลาด จะช่วยให้รถของคุณขายได้เร็วยิ่งขึ้น

บาท

Line ID

กรอกข้อมูล Line ID เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สถานที่อยู่ของรถ

ที่อยู่ของรถมอเตอร์ไซค์

กรุณากรอกที่อยู่ของคุณ หากที่อยู่ของคุณไม่มีในรายการให้เลือก กรุณาเลือก ร้านค้า, ห้าง หรือ สถานที่ ที่เป็นจุดสังเกตได้ง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย

หรือ ใช้ตำแหน่ง GPS ของคุณ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ...

ใช้ตำแหน่ง GPS

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์อื่นๆ

ในการลงโฆษณากับทางเว็บไซต์ของเรา คุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับใน ข้อตกลงในการใช้งาน เรียบร้อยแล้ว